Visuomet apgalvokite savo veiksmus ir stebėkite ženklus!